Hallå Norden – nu kommer vi
Att flytta inom Norden, det är väl inga problem? Många blir förvånade när de upptäcker att det kan innebära mer bekymmer än de tror att flytta från ett nordiskt land till ett annat. För att inte tala om att bo i ett land och arbetspendla till ett annat.
Frågor som rör skatter, socialförsäkringar och id-handlingar är bara några av dem som ganska snabbt brukar göra sig påminda. Någon som vet vilka problem som kan dyka upp är Anna Sophie Liebst på informationstjänsten Hallå Norden.
- Det finns en hel del skillnader mellan de nordiska länderna fast vi är så lika. I Danmark behandlas till exempel personnumret mera konfidentiellt, så då kan det bli problem om man som dansk är i Sverige och ska betala med kreditkort eftersom man inte vill uppge sitt personnummer till vem som helst, säger Anna Sophie.

Anna Sophie kommer ursprungligen från Danmark och har jobbat på Hallå Norden sedan 2005. Informationstjänsten tillhandahålles av Nordiska ministerrådet. I Sverige har Hallå Norden funnits i tio år.
- Vi är fem olika organisationer inom paraplyorganisationen Hallå Norden med en handläggare i varje land.

I första hand verkar Hallå Norden som en informationskanal för privatpersoner och företag som har frågor och funderingar inför en kommande flytt eller som har stött på problem kring fx skattefrågor eller husköp utomlands.
- Vi är ingen myndighet men vi kan hjälpa dem som vänder sig till oss att ta reda på vilken myndighet de ska vända sig till eller ge dem tips på organisationer som kan vara värdefulla att kontakta, säger Anna Sophie.
Förutom informationsverksamheten, som till stor del bedrivs via hemsidan, där man kan ställa frågor, anordnar Hallå Norden informationsseminarier för dem som är verksamma inom berörda myndigheter.
- Vi bjuder in handläggare från till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan från de olika nordiska länderna. På så sätt blir det lättare för dem att få tillgång till rätt information i det andra landet och skapa kontakt tvärs över gränserna och därmed hjälpa medborgarna på bästa sätt. Det här gör vi i samarbete med Hallå Norden och andra bilaterala informationstjänster i de andra nordiska länderna.

Hallå Norden ägnar även stor del av sin tid till att försöka undanröja besvärliga gränshinder som fortfarande finns mellan de fem nordiska länderna. I och med att Hallå Norden stöter på många frågor från bekymrade medborgare märker de snart vilka hinder som orsakar allra störst problem.
- Eftersom vi ofta kan visa upp flera exempel på ett och samma problem är chanserna större att det görs något åt problemen, säger Anna Sophie.


Hallå Norden

Bransch:
Organisation

Telefon: 08-50611335
Fax: 08-50611335


Email:
annasophie@norden.se

Hemsida:
www.hallonorden.org

Adress:
Hallå Norden
Box 12721
11294 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN